Choď na obsah Choď na menu
 


360 WALL HOP / 360 WALL GRAB ------ rozbehnutie oproti stene, nasledované odrazením sa od nej a otočkou o 360 stupňov ukončené zachytením sa o vrch steny __________________________________________________________________________________ AERIAL ------ mlynské kolo, len bez dotyku rúk so zemou __________________________________________________________________________________ BACK FLIP ------ salto vzad __________________________________________________________________________________ BARANI ------ salto vpred, ktoré zahŕňa otočku o 180 stupňov, čím človek pristane v protiľahlej pozícii, než z akej skákal __________________________________________________________________________________ CAT LEAP ------ skok cez priepasť, kde človek pristane na protiľahlej stene zachytením sa o vrchnú hranu múra či steny, používajúc nohy na zmiernenie dopadu __________________________________________________________________________________ FRONT FLIP ------ salto vpred, často spojené so skokom z vyššie položeného miesta __________________________________________________________________________________ FRONT HAND SPRING ------ ide v podstate o front flip, avšak ruky sa dotknú zeme za celkového pohybu vpred __________________________________________________________________________________ GAP JUMP ------ skok cez priepasť, skok však neskončí precíznym doskočením, ale skôr PK rollom __________________________________________________________________________________ KING KONG JUMP ------ je rovnaky ako monkey vault, len s rozdielom, že skok sa začne ešte predtým, než sa dotkneš rukami prekážky __________________________________________________________________________________ MONKEY VAULT ------ ruky sa prve dotknú prekážky, ktorú chceš zdolať, nohy sa prehupnú pomedzi ruky a nasleduje dopad na nohy __________________________________________________________________________________ ONE-HANDED VAULT ------ jednu ruku položíš na prekážku a prekážku potom preskočíš, pričom ruka ti stále poskytuje oporu až po dopad. Používa sa na menšie prekážky __________________________________________________________________________________ PK ROLL ------ základný trik parkouru, v podstate kotúľ vpred, kde sa telo dotýka zeme po uhlopriečke od dlane po protiľahlý bok - týmto sa chráni chrbtica a minimalizuje sa jej kontakt so zemou __________________________________________________________________________________ PRECISION JUMP ------ skok znožmo, kde sa skáče presne na malé vymedzené miesto, napríklad na hranu zábradlia __________________________________________________________________________________ RAIL FLIP / RAIL HANDSPRING ------ používa sa na prekonávanie zábradlí, chytíš sa oboma rukami zábradlia, pričom prsty oboch rúk smerujú od seba a odrazením sa preskočíš prekážku. Ak je prekážka vo vyššej výške, môžeš tento skok skombinovať s 360 stupnovou otočkou, ktorú začneš v momente, preskakovania zábradlia __________________________________________________________________________________ ROCKET VAULT ------ podobné ako one-handed vault, len s rozdielom, že voľnou rukou si vo vzduchu chytíš vystretú nohu __________________________________________________________________________________ TIC-TAC ------ rozbehneš sa šikmo ku stene, vybehneš na ňu a po pár krokoch sa prudko odrazíš späť k zemi __________________________________________________________________________________ WALL FLIP ------ bežec sa rozbehne oproti stene, vybehne ju a ukončí pohyb back flipom a dopadne oboma nohami pri sebe na zem __________________________________________________________________________________ WALL RUN ------ beh po stene alebo inej kolmej ploche __________________________________________________________________________________ dalšie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MONKEY – klasická gymnastická skrčka Vykonávané z rozbehu prípadne z miesta, zachytenie oboma rukami prekážky (väčšinou zábradlia) a skrčenie sa, pustenie, keď je telo nad prekážkou, prípadne ak sa trénuje, tak sa držať až dokonca a možnosť akéhosi spätného „monkeyho". Dôležitá je schopnosť skrčiť sa a odraziť z oboch nôh (aj keď je možné aj prevedenie z jednej nohy, ale to je zriedkavejšie). __________________________________________________________________________________ KING KONG – no... zvykne sa nazývať aj DIVING kong a tento názov túto techniku vystihuje. Na prvý pohľad podobne monkeymu, ale King Kongom sa prekonávaju oveľa väčšie prekážky (minimálne do diaľky). Ide o to, že tu po odraze nasleduje let s rukami natiahnutými dopredu, čakajúc na kontakt s prekážkou (preto diving). Aj tu je potrebný odraz z oboch nôh a myslím, že s rozbehom to je vhodnejšie. __________________________________________________________________________________ DOUBLE KING KONG – myslím že pre prevedenie tejto techniky je nutné mať dokonale zvládnutú predošlú. Sú to v podstate dva obyčajné king kongy akurát s jedným odrazom. Nácvik sa môže začať nacvičovaním obyčajného KK, ale tak, že po pribehnutí k prekážke sa zároveň s odrazom položia ruky na kraj prekážky a trochu sa nimi nadhodiť, potom veriť v dobrý rozbeh a odraz a ešte za letu položiť druhé ruky ku koncu prekážky (odporúčam vykonávať na prekážkach minimálne meter širokých). Po zvládnutí tohto typu odporúčam ten prvý robiť ako diving kong, čiže let ešte aj pred prvými rukami. Ide o to že prvými rukami sa nadhodiť a druhými sa pritiahnuť. Mne sa nepodarilo, ale týmto vaultom som videl vo videách prekonávať maximálne veľké prekážky. __________________________________________________________________________________ DASH – ide o vault, kde sa väčšinou odráža z jednej nohy a letí sa nohami vpred, ruky sa použijú v momente keď je traceur nad prekážkou, v prípade správneho prevedenia, ak sa nepoužijú ruky, by mal traceur dopadnúť na prekážku zadkom. Aby sa tomu predošlo tak sa tam dávajú ruky. __________________________________________________________________________________ KASH – spojenie King Kong a Dash, dvojdotykove, ide sa do KK a telo sa prepchá pomedzi ruky, zakončenie ako dash. __________________________________________________________________________________ NO CONTACT – toto je volný preklad a myslím, že by to malo byť zaradené medzi vaulty, nuž je to tu. Je to hádam technicky najjednoduchšia technika. Ako už názov prezrádza „bez dotyku". Ide o jednoduchý preskok bez dotyku ruky, alebo inej časti tela. Veľmi zriedkavo sa vykonáva z oboch nôh. V drvivej väčšine prípadov z jednej, po dôkladnom rozbehu sa odrazíte a preskočíte prekážku. Treba len vedieť ako sa zbaliť aby ste to preskocili, sú rôzne typy štýlov: nohami dopredu, skrčmo alebo len tak aby sa preskočilo. __________________________________________________________________________________ SPEED – obľúbená technika, odraz z jednej nohy, let a narovnanie do polohy tela rovnobežné s prekážkou a dotyk (odraz) od povrchu prekážky dlaňou ľubovoľnej ruky. Prípadne ak sa vykonáva na vyššej prekážke, vytlačenie sa dohora danou rukou. __________________________________________________________________________________ LAZY – ako už z názvu vyplýva ide o nenamáhavú techniku. Rozbeh takmer rovnobežne pod miernym uhlom na zábradlie (múrik) nasleduje zachytenie sa zábradlia vnútornou rukou, vyšvihnutie sa vnútornou nohou a zároveň odraz vonkajšou nohou, následne prechytenie, dopad na druhú stranu prekážky. Existujú aj variácie, napr. sa spoja nohy v momente prechytenia alebo sa vykopnú dohora nad úroveň hlavy. __________________________________________________________________________________ THIEF – toto je podľa mňa dosť diskutabilný vault. Pretože to je taký lazy vykonaný cez širšiu prekážku (ale nemusí), ale rozbeh je kolmo na prekážku, potom ako lazy a dopad v smere rozbehu. __________________________________________________________________________________ THIEF-LAZY 360 – tak toto som videl v jednom videu, následne aj vo Vaults 102. Začal som skúšať a je to pecka. Začiatok ako lazy ale v momente dotyku prvej ruky treba začať rotovať telo proti smeru, akoby dole za pomoci švihu nohami a zapretie sa druhou rukou a dokončenie rotácie. __________________________________________________________________________________ TURN VAULT - jeden z najzákladnejších vaultov. Prevedenie z miesta je jednoduchšie. Popis do ľavej strany : postavenie sa k zábradliu, ľavá ruka drží zábradlie odspodu pravá z vrchu. Odraz smerom dopredu a zarotovanie sa o 180° za pomoci preloženia rúk: tesne po odraze sa ľavá ruka točí okolo zábradlia a dostáva do polohy zvrchu a pravá sa púšťa a prekladá za ľavú, do polohy zvrchu. Existuje aj variácia s rotáciou, popis doprava: mierny rozbeh, zachytenie pravou rukou, švih pravou nohou, rotácia okolo ruky proti smeru behu a zachytenie na druhej strane zábradlia. __________________________________________________________________________________ LAZY TO TURN - nutne mat zvládnutý Lazy vault. Klasický lazy v momente keď je telo na vrchu a ruky sa vymenia, treba ruku posunúť po zábradlí zároveň s trhnutím tela za pomocou švihu nôh smerom k zábradliu a zachytiť sa druhou, doteraz voľnou rukou. __________________________________________________________________________________ GATE VAULT - toto robia už malé deti. Pribehnutie k, väčšinou, plotu, vyskočenie, zapretie sa o vrch bruchom, prehodenie sa cez seba za pomoci švihu rukou. __________________________________________________________________________________ RESERVE - vykonáva sa znožmo aj z jednej nohy, s jednou aj s dvoma rukami, jednu a potom priloženou druhou, ide vlastne o otočku 360° okolo vlastnej osi, je to akoby proti logike pretože pri technike jednu rukou sa rozbehnete chytíte napr. pravou rukou a skočíte akoby dozadu. __________________________________________________________________________________ OSTATNé - sem patria najrôznejšie vaulty ktoré kto kedy spravil, ale podľa mňa si nezaslúžia vlastnú kategóriu, napr. obyčajné preskočenie zábradlia zapomoci rúk a telo nad nimi a nohy vedľa nich a podobne. To všetko sú len variácie a len preto. že niekto dá nohy ešte trosku ináč to hneď nemusí byt dačo nové. __________________________________________________________________________________