Choď na obsah Choď na menu
 


Parkour kotul

Metóda Nájdite si nejaké trávnaté miesto, kde budete cvičiť. Mäkší trávnatý povrch vám umožní trénovať PK roll bez toho, aby ste sa zranili a zároveň budete cítiť, že kde by ste sa mohli zraniť keby ste robili PK roll na betóne. Pre účely tohto vysvetlenia sa bude tento PK roll robiť cez ľavé rameno. Ak ho robíte cez pravé rameno, len jednoducho vymeňte a prispôsobte strany. Začneme tým, že sa dáte do postoju aký vidíte na fotke dole. Predná noha by mala byť na rovnakej strane ako rameno, cez ktoré sa budete kotúľať. Čiže v tomto prípade ľavá noha bude viac vpredu, pokiaľ pravá noha je trocha doprava vzhľadom na rameno a je posunutá zhruba o 120° vzhľadom na smer, v ktorom budete robiť PK roll. Čupnite si a umiestnite si ruky tak, ako je to ukázané nižšie. Ruky položte na zem v rovine s pravým chodidlom, ako je to nakreslené prerušovanou čiarou. Pravá ruka je vpredu a ľavú umiestnite za ňu, alebo hocikde do modrého kruhu, zhruba 90° od smeru, kde sa budete kotúľať. Pozrite si šípky oproti. Uistite sa, či máte dostatok miesta medzi rukami a ľavým chodidlom a položením vašej pravej ruky dopredu od vášho ľavého chodidla, nie ku nemu a udržujte ľavú nohu ďalej od ľavej ruky. Niektorí ľudia si ju nechávajú ležať na nohe. To môže mať za následok, že si prejdete kolenom ľavú ruku, čo môže byť bolestivé. Ďalej treba svoje predlaktie položiť na zem. Toto môže napraviť bežnú chybu, ktorú ľudia robia, keď padajú rovno na svoje rameno. Uistite sa, či je vaša ľavá noha mimo ľavej ruky, je to lepšie, ako keď ju necháte vstúpiť do trasy, kde pôjdu vaše kolená, ktorými si môžete pristúpiť vaše predlaktie. Odtlačte sa ľavou nohou, aby ste získali kinetickú energiu dopredu. Prekotúľnite sa cez ľavú ruku na vaše rameno. Keď sa zadná časť vášho ramena dotkne zeme, presuňte vašu pravú pätu dozadu. Kotúľajte sa diagonálne (uhlopriečne) cez chrbát z ľavého ramena na pravý bok a potom na vaše chodidlo. Neudrite si hlavu o zem! Ľavé chodidlo by sa malo dotknúť zeme ako prvé. Pravé chodidlo by malo byť stále pod vašimi bedrami. Stadiaľto pokračujte v pohybe, pokiaľ nie ste na nohách a nie ste schopní použiť vašu kinetickú energiu na zdvihnutie sa do behu. Pozrite si obrázok dole, kde by ste na tele mali cítiť zem, keď sa kotúľate (zelená čiara) a ešte nebezpečné body, kde by ste nemali nič cítiť (modré body ). Ak cítite pri PK rolle, že niektoré z týchto bodov zasahujete, potrebujete zmeniť techniku tak, aby ste sa vyhli týmto bodom. BUĎTE OPATRNÍ. Keď začnete robiť tento PK roll z väčších výšok a v rýchlosti, potrebujete zmeniť techniku tak, že keď pristanete, tak chodidlá musíte mať bližšie pri sebe. A musíte sa tomu viac prispôsobiť dynamikou rúk. Väčšina ľudí sa potrebuje naučiť túto základnú techniku predtým, ako prejde na zložitejšiu formu. Počas skúšania buďte maximálne opatrní a dávajte si pozor !